لیست کلیه محصولات تولیدی سیم وکابل رسا از قبیل انواع سیم وکابل برق ، کابلهای شبکه ، کابلهای کواکسیال RG59 ,  ترکیبی ، کابلهای مخابراتی و...

شرکت سیم و کابل رسا مفتخر است لیست اقلام تولیدی را به شرح زیر عنوان کند . همواره می کوشیم با تولید با کیفیت و مناسبترین قیمت انتخواب شما عزیزان باشیم.

جهت اخذ نمایندگی فروش سیم و کابل رسا از شما دعوت میکنیم با ما تماس بگیرید.

02133111822   02133531505

لیست زیر قیمت مصرف کننده است و در تاریخ اول شهریور سال 1401 تنظیم شده است.برای دریافت درصد تخفیف همکاری و نمایندگی با ما تماس بگیرید.

  رديف        کدکالا               نـــــام کــــالـــا           قيمت پایه(ریال)
1 119018 كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET افشان پچ كوردي  تمام مس           58,254
2 119019 كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET افشان پچ كوردي  CCA           29,746
3 119100 كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET نگزنس  CCA       0.52    31,789
4 119101 كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET لگراند  CCA       0.52    31,789
5 119102 كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس       0.48    54,219
6 119103 كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET لگراند  تمام مس       0.48    54,219
7 119104 كابل شبكه CAT6 UTP آترينت ATRINET نگزنس تمام مس         0.52    73,980
8 119105 كابل شبكه CAT6 UTP آترينت ATRINET لگراند  تمام مس       0.52    73,980
9 11926 كابل شبكه CAT6 UTP آترينت ATRINET لگراند كارتني تمام مس         0.52    74,980
10 119106 كابل شبكه CAT6 UTP آي سانت AISUNET لگراند 0.55  تست فلوك چنل          80,754
11 120202 كابل شبكه CAT6 FTP آي سانت AISUNET لگراند  تست فلوك چنل          82,454
12 121300 كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  CCA      فويلدار 0.52 شيلددار   42,911
13 121301 كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET لگراند  CCA      فويلدار 0.52 شيلددار   42,911
14 121400 كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس      فويلدار 0.48 شيلددار   64,652
15 121401 كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET لگراند  تمام مس      فويلدار 0.48 شيلددار   64,652
16 121402 كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET نگزنس  تمام مس      فويلدار 0.52 شيلددار   83,836
17 121403 كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET لگراند  تمام مس      فويلدار 0.52 شيلددار   83,836
18 121404 كابل شبكه CAT6 SFTP آي سانت AISUNET نگزنس 0.55  تست فلوك چنل     فويلدار  شيلددار   93,156
19 121405 كابل شبكه CAT6 SFTP آي سانت AISUNET لگراند 0.55  تست فلوك چنل     فويلدار  شيلددار   93,156
20 121500 كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET نگزنس اوت دور  تمام مس  OUT DOOR تك روكش    0.52    86,844
21 121501 كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET نگزنس اوت دور  تمام مس  OUT DOOR دو روكش    0.52    99,252
22 121502 كابل شبكه CAT6 SFTP آي سانت AISUNET نگزنس اوت دور 0.55  تست فلوك چنل OUT DOOR دوروكش        105,382
23 121512 كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس  OUT DOOR دوروكش   0 0.50    86,109
24 121513 كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس  OUT DOOR تك روكش    0.50    71,493
25 201201 كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.5             48,806
26 201202 كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.75             65,730
27 201203 كابل برق افشان مس رسا ‎2*1             85,309
28 201204 كابل برق افشان مس رسا ‎2*1.5             117,950
29 201205 كابل برق افشان مس رسا ‎2*2.5             179,127
30 201206 كابل برق افشان مس رسا ‎2*4             276,622
31 201207 كابل برق افشان مس رسا ‎2*6             375,960
32 201208 كابل برق افشان مس رسا ‎2*10             647,493
33 201209 كابل برق افشان مس رسا ‎2*16             444,467
34 201220 كابل برق افشان مس شهاب برتر ‎ 2*0.75             48,947
35 201300 كابل برق افشان مس رسا ‎3*0.5             71,360
36 201301 كابل برق افشان مس رسا ‎‎3*0.75             96,553
37 201302 كابل برق افشان مس رسا ‎3*1             116,949
38 201305 كابل برق افشان مس رسا ‎3*1.5             165,821
39 201306 كابل برق افشان مس رسا ‎3*2.5             268,506
40 201307 كابل برق افشان مس رسا ‎3*4             385,361
41 201308 كابل برق افشان مس رسا ‎3*6             549,642
42 201309 كابل برق افشان مس رسا ‎3*10             939,805
43 201310 كابل برق افشان مس رسا ‎3*16             1,308,228
44 201401 كابل برق افشان مس رسا ‎4*0.5             91,297
45 201402 كابل برق افشان مس رسا ‎4*0.75             121,466
46 201403 كابل برق افشان مس رسا ‎4*1             149,771
47 201404 كابل برق افشان مس رسا ‎4*1.5             211,803
48 201405 كابل برق افشان مس رسا ‎4*2.5             321,619
49 201406 كابل برق افشان مس رسا ‎4*4             454,999
50 201407 كابل برق افشان مس رسا ‎4*6             717,765
51 201408 كابل برق افشان مس رسا ‎4*10             1,221,453
52 201409 كابل برق افشان مس رسا ‎4*16             1,751,025
53 201501 كابل برق افشان مس رسا ‎5*0.5             74,671
54 201502 كابل برق افشان مس رسا ‎5*0.75             110,172
55 201503 كابل برق افشان مس رسا ‎5*1             139,368
56 201504 كابل برق افشان مس رسا ‎5*1.5             288,160
57 201505 كابل برق افشان مس رسا ‎5*2.5             450,697
58 201506 كابل برق افشان مس رسا ‎5*4             628,517
59 201507 كابل برق افشان مس رسا ‎5*6             932,444
60 201508 كابل برق افشان مس رسا ‎5*10             1,566,090
61 201509 كابل برق افشان مس رسا ‎5*16             2,124,134
62 206801 كابل برق مفتول / خشك رسا ‎ 4*1كولري             133,732
63 206802 كابل برق مفتول / خشك رسا ‎ ‎ 4*1.5كولري             162,575
64 206803 كابل برق مفتول / خشك رسا ‎5*1 كولري             161,202
65 206804 كابل برق مفتول / خشك رسا ‎5*1.5 كولري              
66 213014 كابل برق كنترل افشان مس رسا ‎2*0.75          شيلددار   71,038
67 213015 كابل برق كنترل افشان مس رسا ‎2*1.5          شيلددار   115,350
68 214001 كابل برق افشان CCA پيكس PIX ‎ 2*1             40,922
69 501101 سيم برق افشان مس رسا ‎1*0.5             17,802
70 501102 سيم برق افشان مس رسا ‎1*0.75             24,984
71 501103 سيم برق افشان مس رسا ‎1*1             31,748
72 501104 سيم برق افشان مس رسا ‎1*1.5             46,334
73 501105 سيم برق افشان مس رسا ‎1*2.5             74,776
74 501106 سيم برق افشان مس رسا ‎1*4             121,169
75 501107 سيم برق افشان مس رسا ‎1*6             170,987
76 501108 سيم برق افشان مس رسا ‎1*10             291,330
77 501109 سيم برق افشان مس رسا ‎1*16             442,456
78 505110 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*0.5             18,047
79 505111 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*0.75             25,327
80 505112 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*1             32,346
81 505113 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎ ‎ 1*1.5             46,546
82 505114 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*2.5             75,122
83 505115 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*4             122,837
84 505116 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*6             177,344
85 505117 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*10             292,705
86 505118 سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*16             444,467
87 506210 سيم برق نايلوني رسا ‎2*0.5 افشان مس           39,839
88 506211 سيم برق نايلوني رسا ‎2*0.75 افشان مس           53,671
89 506212 سيم برق نايلوني رسا ‎2*1 افشان مس           67,683
90 506213 سيم برق نايلوني رسا ‎2*1.5 افشان مس           93,802
91 506214 سيم برق نايلوني رسا ‎2*2.5 افشان مس           152,232
92 1001704 كابل كواكسيال RG59 رسا آتريس ATRIS  مغز مس       0.8 شيلد 112 رشته   50,698
93 1001705 كابل كواكسيال RG59 رسا سلاص SOLAS  مغز مس       0.7 شيلد 96 رشته   43,197
94 1001706 كابل كواكسيال RG59 رسا اورانوس URANUS         مغز 0.6 شيلد 64 رشته   28,924
95 1007707 كابل كواكسيال تركيبي رسا آتريس ATRIS  مغز مس       0.8 شيلد 112 رشته   68,019
96 1007708 كابل كواكسيال تركيبي رسا سلاص  SOLAS  مغز مس       0.7 شيلد 96 رشته   55,556
97 1007709 كابل كواكسيال تركيبي رسا اورانوس URANUS         مغز 0.6 شيلد 64 رشته   41,921
98 1009701 كابل كواكسيال آنتن رسا مدل آريا 1             53,851
99 1009702 كابل كواكسيال آنتن رسا مدل شهاب 1             42,839
100 1009703 كابل كواكسيال آنتن رسا مدل سهند 1             29,983
101 1009704 كابل كواكسيال آنتن رسا مدل آريا             53,851
102 1009705 كابل كواكسيال آنتن رسا مدل شهاب             42,839
103 1009706 كابل كواكسيال آنتن رسا مدل سهند             29,983
104 12002601 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 2*2*0.6  تمام مس           45,003
105 12002602 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  تمام مس           82,570
106 12002603 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  تمام مس           121,822
107 12002604 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 10*2*0.6  تمام مس           193,068
108 12002605 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎20*2*0.6  تمام مس           367,714
109 12002611 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 2*2*0.6  CCA           21,881
110 12002612 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  CCA           34,433
111 12002613 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  CCA           46,830
112 12002614 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 10*2*0.6  CCA           69,190
113 12002615 كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎20*2*0.6  CCA           87,172
114 12101606 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎2*2*0.6  تمام مس           52,384
115 12101607 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  تمام مس           87,594
116 12101608 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  تمام مس           126,155
117 12101609 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎10*2*0.6  تمام مس           193,578
118 12101610 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎20*2*0.6  تمام مس           369,854
119 12101616 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 2*2*0.6  CCA           23,807
120 12101617 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  CCA           36,516
121 12101618 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  CCA           50,916
122 12101619 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 10*2*0.6  CCA           74,597
123 12101620 كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎20*2*0.6  CCA           90,397

برای خرید آنلاین کلیه محصولات شرکت سیم وکابل رسا با درصد تخفیف همکاری از وبسایت مرکز خرید کابل ایران دیدن کنید:

خرید آنلاین محصولات سیم وکابل رسا