لیست کلیه محصولات تولیدی سیم وکابل رسا از قبیل انواع سیم وکابل برق ، کابلهای شبکه ، کابلهای کواکسیال RG59 ,  ترکیبی ، کابلهای مخابراتی و...

شرکت سیم و کابل رسا مفتخر است لیست اقلام تولیدی را به شرح زیر عنوان کند . همواره می کوشیم با تولید با کیفیت و مناسبترین قیمت انتخواب شما عزیزان باشیم.

جهت اخذ نمایندگی فروش سیم و کابل رسا از شما دعوت میکنیم با ما تماس بگیرید.

02133111822   02133531505

لیست زیر قیمت مصرف کننده است و در تاریخ اول شهریور سال 1401 تنظیم شده است.برای دریافت درصد تخفیف همکاری و نمایندگی با ما تماس بگیرید.

  رديف       کدکالا              نـــــام کــــالـــا          قيمت پایه(ریال)
1119018كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET افشان پچ كوردي  تمام مس          58,254
2119019كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET افشان پچ كوردي  CCA          29,746
3119100كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET نگزنس  CCA       0.52   31,789
4119101كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET لگراند  CCA       0.52   31,789
5119102كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس       0.48   54,219
6119103كابل شبكه CAT6 UTP رسانت RESANET لگراند  تمام مس       0.48   54,219
7119104كابل شبكه CAT6 UTP آترينت ATRINET نگزنس تمام مس         0.52   73,980
8119105كابل شبكه CAT6 UTP آترينت ATRINET لگراند  تمام مس       0.52   73,980
911926كابل شبكه CAT6 UTP آترينت ATRINET لگراند كارتني تمام مس         0.52   74,980
10119106كابل شبكه CAT6 UTP آي سانت AISUNET لگراند 0.55  تست فلوك چنل         80,754
11120202كابل شبكه CAT6 FTP آي سانت AISUNET لگراند  تست فلوك چنل         82,454
12121300كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  CCA      فويلدار 0.52 شيلددار  42,911
13121301كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET لگراند  CCA      فويلدار 0.52 شيلددار  42,911
14121400كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس      فويلدار 0.48 شيلددار  64,652
15121401كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET لگراند  تمام مس      فويلدار 0.48 شيلددار  64,652
16121402كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET نگزنس  تمام مس      فويلدار 0.52 شيلددار  83,836
17121403كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET لگراند  تمام مس      فويلدار 0.52 شيلددار  83,836
18121404كابل شبكه CAT6 SFTP آي سانت AISUNET نگزنس 0.55  تست فلوك چنل     فويلدار  شيلددار  93,156
19121405كابل شبكه CAT6 SFTP آي سانت AISUNET لگراند 0.55  تست فلوك چنل     فويلدار  شيلددار  93,156
20121500كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET نگزنس اوت دور  تمام مس  OUT DOOR تك روكش    0.52   86,844
21121501كابل شبكه CAT6 SFTP آترينت ATRINET نگزنس اوت دور  تمام مس  OUT DOOR دو روكش    0.52   99,252
22121502كابل شبكه CAT6 SFTP آي سانت AISUNET نگزنس اوت دور 0.55  تست فلوك چنل OUT DOOR دوروكش       105,382
23121512كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس  OUT DOOR دوروكش   0 0.50   86,109
24121513كابل شبكه CAT6 SFTP رسانت RESANET نگزنس  تمام مس  OUT DOOR تك روكش    0.50   71,493
25201201كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.5            48,806
26201202كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.75            65,730
27201203كابل برق افشان مس رسا ‎2*1            85,309
28201204كابل برق افشان مس رسا ‎2*1.5            117,950
29201205كابل برق افشان مس رسا ‎2*2.5            179,127
30201206كابل برق افشان مس رسا ‎2*4            276,622
31201207كابل برق افشان مس رسا ‎2*6            375,960
32201208كابل برق افشان مس رسا ‎2*10            647,493
33201209كابل برق افشان مس رسا ‎2*16            444,467
34201220كابل برق افشان مس شهاب برتر ‎ 2*0.75            48,947
35201300كابل برق افشان مس رسا ‎3*0.5            71,360
36201301كابل برق افشان مس رسا ‎‎3*0.75            96,553
37201302كابل برق افشان مس رسا ‎3*1            116,949
38201305كابل برق افشان مس رسا ‎3*1.5            165,821
39201306كابل برق افشان مس رسا ‎3*2.5            268,506
40201307كابل برق افشان مس رسا ‎3*4            385,361
41201308كابل برق افشان مس رسا ‎3*6            549,642
42201309كابل برق افشان مس رسا ‎3*10            939,805
43201310كابل برق افشان مس رسا ‎3*16            1,308,228
44201401كابل برق افشان مس رسا ‎4*0.5            91,297
45201402كابل برق افشان مس رسا ‎4*0.75            121,466
46201403كابل برق افشان مس رسا ‎4*1            149,771
47201404كابل برق افشان مس رسا ‎4*1.5            211,803
48201405كابل برق افشان مس رسا ‎4*2.5            321,619
49201406كابل برق افشان مس رسا ‎4*4            454,999
50201407كابل برق افشان مس رسا ‎4*6            717,765
51201408كابل برق افشان مس رسا ‎4*10            1,221,453
52201409كابل برق افشان مس رسا ‎4*16            1,751,025
53201501كابل برق افشان مس رسا ‎5*0.5            74,671
54201502كابل برق افشان مس رسا ‎5*0.75            110,172
55201503كابل برق افشان مس رسا ‎5*1            139,368
56201504كابل برق افشان مس رسا ‎5*1.5            288,160
57201505كابل برق افشان مس رسا ‎5*2.5            450,697
58201506كابل برق افشان مس رسا ‎5*4            628,517
59201507كابل برق افشان مس رسا ‎5*6            932,444
60201508كابل برق افشان مس رسا ‎5*10            1,566,090
61201509كابل برق افشان مس رسا ‎5*16            2,124,134
62206801كابل برق مفتول / خشك رسا ‎ 4*1كولري            133,732
63206802كابل برق مفتول / خشك رسا ‎ ‎ 4*1.5كولري            162,575
64206803كابل برق مفتول / خشك رسا ‎5*1 كولري            161,202
65206804كابل برق مفتول / خشك رسا ‎5*1.5 كولري             
66213014كابل برق كنترل افشان مس رسا ‎2*0.75          شيلددار  71,038
67213015كابل برق كنترل افشان مس رسا ‎2*1.5          شيلددار  115,350
68214001كابل برق افشان CCA پيكس PIX ‎ 2*1            40,922
69501101سيم برق افشان مس رسا ‎1*0.5            17,802
70501102سيم برق افشان مس رسا ‎1*0.75            24,984
71501103سيم برق افشان مس رسا ‎1*1            31,748
72501104سيم برق افشان مس رسا ‎1*1.5            46,334
73501105سيم برق افشان مس رسا ‎1*2.5            74,776
74501106سيم برق افشان مس رسا ‎1*4            121,169
75501107سيم برق افشان مس رسا ‎1*6            170,987
76501108سيم برق افشان مس رسا ‎1*10            291,330
77501109سيم برق افشان مس رسا ‎1*16            442,456
78505110سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*0.5            18,047
79505111سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*0.75            25,327
80505112سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*1            32,346
81505113سيم برق افشان مس ارت رسا ‎ ‎ 1*1.5            46,546
82505114سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*2.5            75,122
83505115سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*4            122,837
84505116سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*6            177,344
85505117سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*10            292,705
86505118سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*16            444,467
87506210سيم برق نايلوني رسا ‎2*0.5 افشان مس          39,839
88506211سيم برق نايلوني رسا ‎2*0.75 افشان مس          53,671
89506212سيم برق نايلوني رسا ‎2*1 افشان مس          67,683
90506213سيم برق نايلوني رسا ‎2*1.5 افشان مس          93,802
91506214سيم برق نايلوني رسا ‎2*2.5 افشان مس          152,232
921001704كابل كواكسيال RG59 رسا آتريس ATRIS  مغز مس       0.8 شيلد 112 رشته  50,698
931001705كابل كواكسيال RG59 رسا سلاص SOLAS  مغز مس       0.7 شيلد 96 رشته  43,197
941001706كابل كواكسيال RG59 رسا اورانوس URANUS         مغز 0.6 شيلد 64 رشته  28,924
951007707كابل كواكسيال تركيبي رسا آتريس ATRIS  مغز مس       0.8 شيلد 112 رشته  68,019
961007708كابل كواكسيال تركيبي رسا سلاص  SOLAS  مغز مس       0.7 شيلد 96 رشته  55,556
971007709كابل كواكسيال تركيبي رسا اورانوس URANUS         مغز 0.6 شيلد 64 رشته  41,921
981009701كابل كواكسيال آنتن رسا مدل آريا 1            53,851
991009702كابل كواكسيال آنتن رسا مدل شهاب 1            42,839
1001009703كابل كواكسيال آنتن رسا مدل سهند 1            29,983
1011009704كابل كواكسيال آنتن رسا مدل آريا            53,851
1021009705كابل كواكسيال آنتن رسا مدل شهاب            42,839
1031009706كابل كواكسيال آنتن رسا مدل سهند            29,983
10412002601كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 2*2*0.6  تمام مس          45,003
10512002602كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  تمام مس          82,570
10612002603كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  تمام مس          121,822
10712002604كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 10*2*0.6  تمام مس          193,068
10812002605كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎20*2*0.6  تمام مس          367,714
10912002611كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 2*2*0.6  CCA          21,881
11012002612كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  CCA          34,433
11112002613كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  CCA          46,830
11212002614كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎ 10*2*0.6  CCA          69,190
11312002615كابل مخابراتي هوايي فويلدار رسا ‎20*2*0.6  CCA          87,172
11412101606كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎2*2*0.6  تمام مس          52,384
11512101607كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  تمام مس          87,594
11612101608كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  تمام مس          126,155
11712101609كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎10*2*0.6  تمام مس          193,578
11812101610كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎20*2*0.6  تمام مس          369,854
11912101616كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 2*2*0.6  CCA          23,807
12012101617كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 4*2*0.6  CCA          36,516
12112101618كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 6*2*0.6  CCA          50,916
12212101619كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎ 10*2*0.6  CCA          74,597
12312101620كابل مخابراتي زميني فويلدار رسا ‎20*2*0.6  CCA          90,397

برای خرید آنلاین کلیه محصولات شرکت سیم وکابل رسا با درصد تخفیف همکاری از وبسایت مرکز خرید کابل ایران دیدن کنید:

خرید آنلاین محصولات سیم وکابل رسا