کاتالوگ

درباره ما

محصولات ویژه

در حال حاضر محصول ویژه ای وجود ندارد.

تولید کننده‌ها

کابل برق رسا

شرکت سیم و کابل رسا تولید کننده انواع کابل برق افشان تمام مس با برند رسا

كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.75            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*1            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*1.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*2.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*4            
كابل برق افشان ...

شرکت سیم و کابل رسا تولید کننده انواع کابل برق افشان تمام مس با برند رسا

كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*0.75            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*1            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*1.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*2.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*4            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*6            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*10            
كابل برق افشان مس رسا ‎2*16            
كابل برق افشان مس شهاب برتر ‎ 2*0.75            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*0.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎‎3*0.75            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*1            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*1.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*2.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*4            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*6            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*10            
كابل برق افشان مس رسا ‎3*16            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*0.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*0.75            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*1            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*1.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*2.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*4            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*6            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*10            
كابل برق افشان مس رسا ‎4*16            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*0.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*0.75            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*1            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*1.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*2.5            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*4            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*6            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*10            
كابل برق افشان مس رسا ‎5*16            
كابل برق مفتول / خشك رسا ‎ 4*1كولري            
كابل برق مفتول / خشك رسا ‎ ‎ 4*1.5كولري            
كابل برق مفتول / خشك رسا ‎5*1 كولري            
كابل برق مفتول / خشك رسا ‎5*1.5 كولري            
كابل برق كنترل افشان مس رسا ‎2*0.75          شيلددار  
كابل برق كنترل افشان مس رسا ‎2*1.5          شيلددار  
كابل برق افشان CCA پيكس PIX ‎ 2*1            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*0.5            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*0.75            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*1            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*1.5            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*2.5            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*4            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*6            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*10            
سيم برق افشان مس رسا ‎1*16            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*0.5            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*0.75            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*1            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎ ‎ 1*1.5            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*2.5            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*4            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*6            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*10            
سيم برق افشان مس ارت رسا ‎1*16            
سيم برق نايلوني رسا ‎2*0.5 افشان مس          
سيم برق نايلوني رسا ‎2*0.75 افشان مس          
سيم برق نايلوني رسا ‎2*1 افشان مس          
سيم برق نايلوني رسا ‎2*1.5 افشان مس          
سيم برق نايلوني رسا ‎2*2.5 افشان مس          
بیشتر

کابل برق رسا 83 محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 83 از 83 مورد
نمایش 1 - 83 از 83 مورد